El Salvadori konfirmon zyrtarisht njohjen e Kosovës