BQK tregon situatën e kredive
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), ka njoftuar se kreditë e sektorit bankar vazhduan ecurinë pozitive të rritjes për të katërtin vit me radhë, duke shënuar një rritje vjetore prej 10 përqind në qershor 2017.

“Vlera e gjithsej kredive arriti në 2.39 miliardë euro në periudhën raportuese, kryesisht si rezultat i ofertës së lehtësuar kredituese”, thuhet në raportin e BQK-së, për Vlerësimin Tremujor të Ekonomisë.

Sipas BQK-së stoku i kredive ndaj ekonomive familjare vazhdon të jetë kategoria me normën më të lartë të rritjes në gjashtë vitet e fundit.

”Në qershor 2017, kjo kategori shënoi rritje vjetore prej 12.5 përqind. Ndërsa, kreditë e reja të lëshuara për ekonomitë familjare u karakterizuan me ngadalësim të rritjes. Këto kredi shënuan rritje vjetore prej 2.3 përqind në gjashtëmujorin e parë të vitit 2017 (18.7 përqind në periudhën e njëjtë të vitit 2016).

Ngadalësimi i rritjeskredive të reja për ekonomitë familjare u ndikuar kryesisht nga zvogëlimi i portofolit të kredive të reja konsumuese.

Kreditë ndaj ndërmarrjeve përshpejtuan ritmin e rritjes në periudhën raportuese. Kreditë e reja të lëshuara për ndërmarrje shënuan rritje të theksuar gjatë kësaj periudhe (29.5 përqind) kundrejt rënies vjetore me të cilën u karakterizuan në vitin paraprak (17.4 përqind).

Rritja e theksuar e kredive të reja për ndërmarrje ishte kryesisht rezultat i rritjeskredive të reja investuese dhe jo-investuese, kryesisht të destinuara për sektorin e industrisë dhe të shërbimeve”, thuhet në raportin e BQK-së, për Vlerësimin Tremujor të Ekonomisë.
Shtuar më 06/10/2017, ora 08:30

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori