Si e vlerësoni ligjin për Arsimin e Lartë të miratuar nga parlamenti?
20%
20%
20%
20%