999 rezultate për

llabenishta

Asnjë shqipatr në batalionin "Ujqit" Njësiti special i ARM-së, "Ujqit" vazhdon të jetë i "paprekshëm" për shqiptarët, pasi ne te nuk k aasnje te punesuar shq