999 rezultate për

kontribuuesve

Sa shqiptarë e kanë pagën mbi 120,000 lekë në muaj Në Shqipëri ishin kontribuues ne skemën e sigurimeve shoqërore rreth 752 mijë persona sipas një mesatare mujore, por vet