999 rezultate për

heqĂ

Dyzet ditë të sundimit pakicë: Ritmi i theqafjes Sundimi pakicë në Kosovë nuk do të thotë sundim i pakicave etnike. Zgjidhja kushtetuese për to (ç’prej Kornizës Kushtetu