Konkurenca hap hetimin për bankat: I detyrojnë klientët ta bëjnë sigurimin
Teksa bankat dhe shoqëritë e mëdha të sigurimit dyshohet se po mundësojnë që klientët të sigurojnë jetën për huatë ose pronën vetëm në një vend, duke pasur sjellje abusive me klientët, Autoriteti I Konkurrencës ka hapur procedurën e Hetimit Paraprak në tregun e ndërmjetësimit në sigurime nga bankat e nivelit të dytë.

Vendimi ka ardhur pas informacionit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, nëpërmjet shkresës nr. 1789 datë 18.05.2018 “Mbi inspektimin të ndërmjetësit në sigurime”, i cili konstaton se, kontratat e sigurimit të ndërmjetësuara nga Raiffeisen Bank SHA si ndërmjetës në sigurime gjatë vitit 2017 dhe 3 mujorit te parë të vitit 2018 janë lëshuar vetëm nga shoqëritë Sigal Uniqa Group Austria SHA për sigurimin e pronës dhe Sigal Life Uniqa Group Austria SHA për sigurimin e jetës.

Edhe një kompani, emri I të cilës nuk bëhet I ditur nga Konkurrenca, pretendon se një shoqëri e sigurimitjetës “refuzon të transmetojë tek klientët e tyre edhe produktin e sigurimitjetës për hua të shoqërisë XX SHA” duke mos i dhënë mundësi shoqërisë për të qenë konkurrues në produktet e sigurimitjetës për huatë.

Në zbatim të nenit 204, pika 5 e ligjit nr. 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, AMF ka licensuar 4 banka në rolin e ndërmjetësit në sigurime; Raiffeisen Bank SHA, BKT SHA, Alpha Bank SHA dhe se fundmi Bankën Credins SHA.

Tre bankat kryesore ne sektorin bankar, RB, BKT dhe BC, te cilat janë edhe ndërmjetës në sigurime, zotërojnë rreth XX % të vlerës së portofolit të kredisë për vitin 2017, duke qenë kredituesit më të mëdhenj të sistemit bankar.

Dy prej tyre, Raiffeisen Bank dhe BKT janë gjithashtu bankat të cilat janë objekt dyshimi dhe ankese për sjellje antikonkurruese.

Në produktin e sigurimitjetës së debitorit, Raiffeisen Bank ka ndërmjetësuar rreth XX % të kontratave të nënshkruara me ndërmjetësimin e bankave, ndërkohë që BKT ka ndërmjetësuar XX % të këtij shërbimi.

Shoqëria e sigurimitjetës Sigal Life Unica Group Austria, tek e cila Raiffeisen bank ka ndërmjetësuar kontratat e sigurimit është shoqëria më e madhe në tregun e sigurimitjetës duke zotëruar mbi XX % të tregut të sigurimitjetës sipas vlerës së kontratave.

Gjithashtu shoqëria Sigal Unica Group Austria zotëron pjesën më të madhe të tregut të sigurimit të pronës nga zjarri dhe forcat e natyre duke zënë rreth XX % te tij. Dy shoqëritë e sigurimit janë pjesë e Uniqa Grup.

“Nga sa me sipër, jemi përpara dyshimit të arsyeshëm që dy nga bankat më të mëdha në tregut e kredidhënies mund të paraqesin sjellje abuzive në lidhje me zbatimin e kushteve të ndryshme për veprime të njëjta tregtare me palët në shërbimin e ndërmjetësimit në sigurimin e jetës dhe jo jetës”, thuhet në njoftimin e Konkurrencës.

Për këtë arsye, Konkurrenca vendosi Hapjen e Hetimit Paraprak në tregun e ndërmjetësimit në sigurime nga bankat e nivelit të dytë.

Hetimi paraprak të përfshijë periudhën kohore nga 1 janar 2016 deri në 31 maj 2018. /Monitor/
Shtuar më 13/07/2018, ora 11:18
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori