ALARMI/ 410 diga rezervuaresh kërcënojnë jetën dhe bizneset e qytetarëve
Këshilli Kombëtar i Ujit ka bërë së fundmi një analizë për gjendjen e sigurisë së digave, duke kërkuar ndërhyrje urgjente ne 65 për qind të tyre.

Nga vlerësimet e bëra për gjendjen teknike të 626 digave, rezulton se 410 (ose 65% e numrit të përgjithshëm), paraqesin probleme të theksuara teknike dhe kërkojnë vëmendje urgjente si përsa i takon sigurisë së digave ashtu edhe volumit të disponueshëm të ujit në rezervuarë.

Analiza tregon se, në 27% të tyre ka dëmtime në trupin e diges, 29% dëmtime të shkarkuesit katastrofik, 30% demtime të ujeleshuesit, 14% demtime njëkohësisht të trupit të digës dhe shkarkuesit katastrofik/ujëlëshuesit.

Në total, kapaciteti ujor i rezervuarëve është zvogëluar me rreth 45%. Këshilli Kombëtar i Ujit thotë se, kjo për faktin se cikli i jetëgjatësisë së tyre është në përfundim dhe kupat e rezervuarëve janë mbushur me aluvione.

Kapaciteti ujor i projektuar për të 626 rezervuarët ka qënë 560 milion m3 ujë, ndërsa kapaciteti total aktual shkon në rreth 300 milion m3 për sezon ujitjeje.

Ekspertët rekomandojnë abandonimin e i rreth 70 digave me rrezik shembje, të cilat kanë humbur funksionin e përdorimit dhe nuk justifikojnë koston e rehabilitimit.

Objektivat kryesore për digat dhe rezervuarët, për t’u arritur brenda një periudhe 10 – 15 vjeçare, janë lLargimi i mbetjeve nga kupat e rezervuarëve për ta rritur kapacitetin aktual nga 45% në 90% të atij të projektuar dhe nNdërtimi i rezervuarë të rinj aty ku mund të ndërtohen dhe shfrytëzohen në mënyrë të sigurt.

Ekspertët thonë se edhte e domodoshme ritja e kapacitetit të rezervuarëve për të plotësuar me ujë sipërfaqen potencialisht të ujitshme dhe efektin e ndryshimeve të pritshme klimatike. /Monitor/
Shtuar më 09/08/2017, ora 12:14
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori